Pripravujeme pre vás rôzne prednášky, workshopy, eventy, o ktorých vás budeme priebežne informovať. Naším cieľom je kontinuálne vzdelávanie, chceli by sme byť vašou podporou už od obdobia tehotenstva. Tešíme sa na vás :)

V stredu 15. 08. o 16. hod. v Aule Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava organizujeme workshop pre rodičov na tému:

„Ako rozvinúť u svojho dieťaťa talent, nadanie alebo genialitu? Je alebo nie je výnimočnosť to, čo bude potrebovať pre budúcnosť?“

Viac informácií na: Integrálna pedagogika – Koncept 21
http://www.koncept21.sk
http://www.integralnapedagogika.sk