dieta1dieta2dieta3dieta4dieta5
hracky

Škôlka je otvorená počas pracovných dní aj počas prázdnin v čase
od 7.00 hod. do 18.00 hod. Sme tu pre všetky deti vo veku od dvoch rokov.

O NÁS

Prvé roky nášho života sú rozhodujúce pre ďalšie životné smerovanie. Podieľajú sa na formovaní osobnosti a budovaní pevných základov a vzťahov.

Práve to je dôvod, prečo sme sa rozhodli vybudovať škôlku littleBIG, prostredníctvom ktorej prinášame na Slovensko unikátny koncept integrálneho vzdelávania detí v predškolskom veku.

Škôlka littleBIG prináša to najlepšie z viacerých výchovno-vzdelávacích metodík, využíva rešpektujúci prístup a zameriava sa na individuálny rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Nechceme byť len obyčajnou škôlkou. Sme škôlka 21. storočia reflektujúca na aktuálne dianie a dynamiku sveta. Naším cieľom je byť vzorom a udávať trendy v oblasti vzdelávania.

Zároveň chceme byť rodičom a ich deťom dobrým a rovnocenným partnerom, ktorý podporuje ich názor, výchovu a rozvoj v peknom, harmonickom a podnetnom prostredí.

Chceme vám pomôcť viesť vaše deti s láskou a radosťou k zodpovednosti a samostatnosti. Vzdelávať, podporovať a rozvíjať tvorivosť, zručnosti, kompetencie a emocionálnu inteligenciu pri budovaní šťastia a sebavedomia vašich detí, pretože len z takýchto detí vyrastú neskôr zodpovední, citliví a tvoriví dospelí.

AKO TO ROBÍME?

Naša škôlka je zostavená tak, aby zodpovedala potrebám detí a podporovala zmysluplné prežitie času stráveného v nej.

V škôlke littleBIG sme integrovali viacero overených metodík a výchovno-vzdelávacích programov, vďaka ktorým dávame deťom možnosť slobodne tvoriť a individuálne sa rozvíjať, podporujeme ich v túžbe skúmať a rozvíjať svoju zvedavosť a odvahu.

Škôlku tvorí niekoľko vzájomne prepojených miestností vrátane herní, multisenzorickej miestnosti Snoezelen, experimentárne, vlastnej kuchyne, divadla, veľkého ihriska, lúky a lesa.

V druhej etape výstavby pribudne aj bazén so slanou vodou a infrasauna na podporenie imunity vašich detí alebo telocvičňa, prípadne špeciálna herňa. Radi s vami rodičmi túto etapu preberieme, môžete sa k nej vyjadriť. A spoločne nájdeme najlepšie riešenie pre deti.

Snažili sme sa pripraviť pre vás priestor, kde budete mať všetko na jednom mieste, preto sme služby škôlky rozšírili aj o širokú paletu záujmových krúžkov a spoločných aktivít pre rodiny s deťmi.

FAQ

Môžem dieťa zapísať do škôlky kedykoľvek počas roka? Áno, samozrejme. V prípade, že máme voľnú kapacitu, prijímame deti počas celého roka. Ak je stav v triedach naplnený, radi si Váš kontakt zapíšeme a dáme vám vedieť, keď sa miesto uvoľní.

Od akého veku prijímate deti do škôlky? Deti prijímame od veku dvoch rokov, pri mladších deťoch je rozhodujúce osobné stretnutie. V našom zariadení máme aj triedu s poldenným programom otvorenú v čase od 7:00 do 13:00.

Čo všetko musí dieťa zvládnuť, aby ste ho prijali do škôlky? Základnou podmienkou pre úspešnú adaptáciu a prospievanie dieťaťa v škôlke je jeho emočno-kognitívna pripravenosť a rovnako dôležitá je vnútorná pripravenosť rodičov na túto zmenu. Výhodou je, ak dieťa má osvojené hygienické návyky a začalo už hovoriť. Každé jedno dieťa je však prijímané na základe dôkladného posúdenia a sme pripravení byť pomocníkom v osamostatňovaní dieťaťa, čiže vieme pomôcť aj napr. s odplienkovaním.

Ako je to so stravou? Varíte aj pre alergikov? Škôlka disponuje vlastnou kuchyňou. Staráme sa o vyváženú stravu vašich detí. Prioritne využívame kvalitné lokálne a sezónne suroviny a v prípade potreby navaríme pre vaše dieťa aj bezlepkovo, bezlaktózovo a bez vajíčok.

Učia sa deti aj cudzie jazyky? Aké? Kvalitná výučba cudzích jazykov je jednou z našich priorít. Ponúkame program každodennej komunikácie v cudzích jazykoch vďaka čomu si vaše dieťa jazyk osvojí cez spoločnú činnosť, prirodzene ako dýchanie.

Čo to znamená integrálne vzdelávanie? Integrálne vzdelávanie je zamerané na komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme vďaka prepájaniu viacerých výchovno-vzdelávacích metód a prístupov.

Koľko času trávia deti vonku počas dňa? Denne trávime niekoľko hodín v lese, na lúke alebo na našom vlastnom ihrisku, za každého počasia a ročného odobia.

Robíte aj krúžky pre deti? Náš výchovno-vzdelávací program škôlky rozvíja komplexne celú osobnosť dieťaťa. V každodennom procese dieťa zažíva integrované aktivity typu - pohybové, umelecké, hudobné, jazykové, dramatické a terapeutické, nevyčleňujeme ich do krúžkov.

Pripravujete aj športové aktivity? Učíme deti láske k pohybu, máme vlastný program na rozvoj pohybových a koordinačných schopností. Každé dieťa si šport a pohyb v prírode zamiluje a zároveň si nájde vlastnú cestu k tomu, čo ho najviac baví.

Chcem sa prísť pozrieť do škôlky. Ako postupovať? Kontaktujte nás prosím cez online formulár „zápis“, telefonicky alebo emailom. My sa Vám ozveme a dohodneme si obojstranne vhodný termín.

Mám záujem stretnúť sa osobne s riaditeľom, zriaďovateľom škôlky. Dohodnite si, prosím, vopred stretnutie emailom alebo telefonicky, radi vám zodpovieme vaše otázky.

Ako prebieha adaptácia dieťaťa? Adaptačný proces prebieha postupne – individuálne podľa sociálnej zrelosti dieťaťa a špecifických rodinných podmienok. Postupujeme podľa vlastnej metodiky adaptácie.

Pripravujete informačné stretnutia pre rodičov? O možnostiach spoločných stretnutí rodičov priebežne informujeme. Témy zahŕňajú oblasti: výchova od prenatálneho obdobia až do šesťrokov veku dieťaťa, pškolská zrelosť, riešenie situáciií v rodine, komunitné prepájanie a ďalšie.

Máte pri škôlke vyhradené parkovacie miesta? Parkovacích miest je priamo pred škôlkou 9, v celom areáli Zelenej Hôrky a aj v blízkom okolí je dostatok ďalších miest.

Dokedy je škôlka otvorená? Škôlka je otvorená v pracovné dni v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod po celý kalendárny rok. Počas štátnych sviatkov Slovenskej republiky, počas Vianoc a v lete posledný júlový a prvé dva augustové týždne je škôlka zatvorená.
V lete škôlka prechádza údržbou a opravami, učitelia si dopĺňajú vzdelanie a pripravujú priestory a program na nový školský rok.

Musí dieťa poobede spať alebo oddychovať? Poobedný spánok je veľmi dôležitý pre fyzický a psychický vývin dieťaťa vo veku 0-6 rokov. Naším mottom je vnímať citlivo potreby dieťaťa a napĺňať ich. Reflektuje sa to aj vo formách poobedňajšieho oddychu. Poobede máme čas vyhradený na oddych, ale formy oddychovania máme rôzne. Čiže v prípade, že dieťa spánok nepotrebuje alebo nevyžaduje, spať nemusí.

Aké je školné? Pre deti v zmiešanej triede s celodenným programom máme školné 480 eur. V školnom dieťa získava prístup k celodennému pobytu, profesionálne vedenie tímu pedagógov, pripravené prostredie, snoezelen a mnoho ďalších benefitov. V mesačnom školnom je zahrnutá aj dvanástina letného mesiaca údržby, hygieny priestorov a školenia tímu, vďaka korým vášmu dieťaťu vieme garantovať bezpečné a inšpiratívne prostredie a pripravený tím. V triede s poldenným programom od 7:00 do 13:00 máme školné 390 eur.

Súbory na stiahnutie

Dotazník o dieťati
Príručka pre rodičov
Súhlas so spracovaním údajov
Vyhlásenie o bezinfekčnosti C19
Vyhlásenie o zmene zdravotného stavu
Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
Žiadosť o prijatie dieťaťa
Školský poriadok littleBIG
Zmluva o dielo