Sme tu pre všetky deti vo veku od dvoch rokov. Na vaše otázky ohľadom škôlky radi odpovieme emailom, telefonicky alebo si dohodneme osobné stretnutie.

info@littlebig.sk

ŠKOLNÉ

celodenná starostlivosť 7.00 - 18.00 480 €
poldenná starostlivosť 7.00 - 13.00 390 €

Školné je možné hradiť mesačne, polročne alebo ročne podľa osobného výberu.

STRAVA

celodenná stravná jednotka vrátane tekutín a čerstvého ovocia 4,20 €
celodenná bezlaktózová strava vrátane tekutín a čerstvého ovocia 4,40 €
celodenná bezlepková strava vrátane tekutín a čerstvého ovocia 4,40 €
celodenná strava bezlaktózová, bezlepková
a bez vajíčok vrátane tekutín a čerstvého ovocia
4,60 €

Strava sa hradí samostatne, nie je súčasťou školného.

Predbežný zápis

Súhlasím so spracovaním osobných
údajov. Viac informácií.*
europenazenka