Ako nastaviť deťom hranice s láskou a rešpektom?

V dnešnej dobe sa stále viac snažíme podporovať individualitu detí a nechať ich vyvíjať sa viac samostatnejšie. Zároveň, ako rodičia máme zodpovednosť nastaviť deťom hranice aby sme vedeli fungovať v našej spoločnosti.

Ako nájsť tú zlatú strednú cestu, kedy podporíme aj individualitu detí a zároveň nastavíme hranice?

Najlepšia cesta ktorú môžeme zvoliť je dať deťom isté hranice, ale dovoliť im určitú voľnosť a schopnosť voľby v týchto hraniciach. Najdôležitejšie je, aby sme s deťmi všetko jasne odkomunikovali a snažili sa pochopiť aj ich názor a pocity. Aby to, čo odkomunikujeme malo aj nejaký výsledok, musíme byť dôslední, trpezliví ale zároveň aj spravodliví.

Bližšie sa na túto tému porozprávame na ďalšej prednáške v utorok, 24.01.2023 o 16:00 v škôlke littleBIG.