O škôlke

Prvé roky nášho života sú rozhodujúce pre ďalšie životné smerovanie. Podieľajú sa na formovaní osobnosti a budovaní pevných základov a vzťahov.

Škôlka littleBIG prináša to najlepšie z viacerých výchovno-vzdelávacích metodík, využíva rešpektujúci prístup a zameriava sa na individuálny rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Nechceme byť len obyčajnou škôlkou. Sme škôlka 21. storočia reflektujúca na aktuálne dianie a dynamiku sveta. Naším cieľom je byť vzorom a udávať trendy v oblasti vzdelávania.

Zároveň chceme byť rodičom a ich deťom dobrým a rovnocenným partnerom, ktorý podporuje ich názor, výchovu a rozvoj v peknom, harmonickom a podnetnom prostredí.

Chceme vám pomôcť viesť vaše deti s láskou a radosťou k zodpovednosti a samostatnosti. Vzdelávať, podporovať a rozvíjať tvorivosť, zručnosti, kompetencie a emocionálnu inteligenciu pri budovaní šťastia a sebavedomia vašich detí, pretože len z takýchto detí vyrastú neskôr zodpovední, citliví a tvoriví dospelí.

Ako to robíme?

Naša škôlka je zostavená tak, aby zodpovedala potrebám detí a podporovala zmysluplné prežitie času stráveného v nej.

V škôlke littleBIG sme integrovali viacero overených metodík a výchovno-vzdelávacích programov, vďaka ktorým dávame deťom možnosť slobodne tvoriť a individuálne sa rozvíjať, podporujeme ich v túžbe skúmať a rozvíjať svoju zvedavosť a odvahu.

Škôlku tvorí niekoľko vzájomne prepojených miestností vrátane herní, multisenzorickej miestnosti Snoezelen, experimentárne, vlastnej kuchyne, divadla, veľkého ihriska, lúky a lesa.

Snažili sme sa pripraviť pre vás priestor, kde budete mať všetko na jednom mieste.