Program dňa

07:00 – 08:00

Otvorenie, príchod detí a voľné hranie

Deti sa ráno voľne hrajú, pričom majú možnosť voľne nadväzovať kontakt s učiteľmi a inými deťmi. Voľná hra je dôležitá pre osobný, sociálny aj emocionálny vývin.

08:00 – 08:30

Zdravotné cvičenia (rozcvička)

Každý deň pred desiatou máme ranné cvičenie, pri ktorom sa deti poriadne rozhýbu, čo im zlepší náladu, pozornosť a schopnosť učiť sa a myslieť počas celého dňa.

08:30 – 09:30

Raňajky/Desiata (hygiena, stolovanie, stravovanie)

09:30 – 10:30

Ranný kruh a edukačná činnosť

Deň začíname ranným kruhom, kde sa deti oboznámia aký deň je, aké je počasie a plán dňa. Edukačná činnosť je vždy prispôsobená téme týždňa a aktivita je každý deň prispôsobená inej tematike (matematika, jazyk a komunikácia, umenie,…).

10:30 – 11:30

Pobyt vonku (herná, pohybová a edukačná aktivita)

Von chodíme skoro v každom počasí. Pobyt vonku striedame s našim ihriskom a vychádzkami do lesa. V dobrom počasí zvykneme pobyt vonku predĺžiť a vzdelávaciu aktivitu spraviť na ihrisku alebo v lese.

11:30 – 12:30

Obed (hygiena, stolovanie, stravovanie)

12:30 – 14:30

Poobedný odpočinok

14:30 – 15:30

Olovrant (hygiena, stolovanie, stravovanie)

15:30 – 18:00

Edukačná činnosť, pobyt vonku (herná, pohybová a edukačná aktivita)

Deti majú ešte jednu edukačnú činnosť poobede, ktorá je taktiež v súlade s témou týždňa. Zvyšok pobytu v škôlke deti trávia voľnou hrou alebo pobytom vonku.