Adaptácia dieťaťa

Každé dieťa je individuálne a preto aj proces adaptácie je prispôsobený osobnosti a charakteru dieťaťa. Adaptácia v littleBIG prebieha v spolupráci s našou školskou psychologičkou. Naším cieľom je čo najrýchlejšie a najefektívnejšie zadaptovať každé dieťa na fungovanie v škôlke. V tomto procese je veľmi dôležitá úzka spolupráca a komunikácia s rodičmi. Začíname tak, že pár dní pred nástupom do škôlky sa rodičia stretnú s pani psychologičkou a zoznámia sa s učiteľkami a fungovaním v škôlke. Cieľom tohto stretnutia je porozumenie individuálnej osobnosti dieťaťa a taktiež to, aby si dieťa zvyklo na priestory škôlky, spolužiakov, pani učiteľky v prítomnosti a bezpečí rodičov.

Prvý deň v škôlke vie byť stresujúci ako pre deti tak aj pre rodičov a preto sa to snažíme čo najviac uľahčiť a začíname s adaptáciou postupne. Prvý deň deti v škôlke zostávajú približne dve hodiny (niekedy aj menej), potom sa dĺžka pobytu každým dňom stupňuje. Tento proces je veľmi individuálny a rešpektujeme počas tohto procesu potreby dieťaťa.

Na proces adaptácie sa môžu rodičia s deťmi pripraviť už pred samotným nástupom do škôlky. S dieťaťom sa treba dostatočne a hlavne pozitívne rozprávať o nástupe do škôlky a režime, ktorý ho čaká.

Predbežný zápis

Máte záujem o obhliadku našej škôlky? Radi vám ju ukážeme a porozprávame sa s vami osobne.