Najčastejšie otázky

Koľko času trávia deti vonku počas dňa?

Denne trávime čas v lese, na lúke alebo na našom vlastnom ihrisku, takmer za každého počasia a ročného odobia.

Robíte aj krúžky pre deti?

Náš výchovno-vzdelávací program škôlky rozvíja komplexne celú osobnosť dieťaťa. V každodennom procese dieťa zažíva integrované aktivity typu – pohybové, umelecké, hudobné, jazykové, dramatické a terapeutické, nevyčleňujeme ich do krúžkov. Okrem bohatého programu v našej škôlke ponúkame externé aktivity s trénermi, ako je plávanie, korčuľovanie, lezenie,…

Pripravujete aj športové aktivity?

Učíme deti láske k pohybu, máme vlastný program na rozvoj pohybových a koordinačných schopností. Každé dieťa si šport a pohyb v prírode zamiluje a zároveň si nájde vlastnú cestu k tomu, čo ho najviac baví.

Chcem sa prísť pozrieť do škôlky. Ako postupovať?

Kontaktujte nás prosím cez online formulár na hlavnej stránke, telefonicky alebo emailom. My sa Vám ozveme a dohodneme si obojstranne vhodný termín.

Mám záujem stretnúť sa osobne s riaditeľkou, zriaďovateľom škôlky.

Dohodnite si, prosím, vopred stretnutie emailom alebo telefonicky, radi vám zodpovieme vaše otázky.

Ako prebieha adaptácia dieťaťa?

Adaptačný proces prebieha postupne – individuálne podľa sociálnej zrelosti dieťaťa a špecifických rodinných podmienok. Postupujeme podľa vlastnej metodiky adaptácie.

Učia sa deti aj cudzie jazyky? Aké?

Kvalitná výučba cudzích jazykov je jednou z našich priorít. Ponúkame program každodennej komunikácie v cudzích jazykoch, v angličtine a španielšine, vďaka čomu si vaše dieťa jazyk osvojí cez spoločnú činnosť, prirodzene ako dýchanie.

Môžem dieťa zapísať do škôlky kedykoľvek počas roka?

Áno, samozrejme. V prípade, že máme voľnú kapacitu, prijímame deti počas celého roka. Ak je stav
v triedach naplnený, radi si Váš kontakt zapíšeme a dáme vám vedieť, keď sa miesto uvoľní.

Od akého veku prijímate deti do škôlky?

Deti prijímame od veku 2,5 roka, pri mladších deťoch je rozhodujúce osobné stretnutie. V našom zariadení ponúkame poldenný program v čase od 7:00 do 13:00.

Čo všetko musí dieťa zvládnuť, aby ste ho prijali do škôlky?

Základnou podmienkou pre úspešnú adaptáciu a prospievanie dieťaťa v škôlke je jeho emočno-kognitívna pripravenosť a rovnako dôležitá je vnútorná pripravenosť rodičov na túto zmenu. Výhodou je, ak dieťa má osvojené hygienické návyky a začalo už hovoriť. Každé jedno dieťa je však prijímané na základe dôkladného posúdenia a sme pripravení byť pomocníkom v osamostatňovaní dieťaťa, čiže vieme pomôcť aj napr. s odplienkovaním.

Ako je to so stravou? Varíte aj pre alergikov?

Škôlka disponuje vlastnou kuchyňou. Staráme sa o vyváženú stravu vašich detí. Prioritne využívame kvalitné lokálne a sezónne suroviny a v prípade potreby navaríme pre vaše dieťa aj bezlepkovo, bezlaktózovo a bez vajíčok.

Čo to znamená integrálne vzdelávanie?

Integrálne vzdelávanie je zamerané na komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme vďaka prepájaniu viacerých výchovno-vzdelávacích metód a prístupov.

Patríte do siete?

Naša škôlka patrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR. Nie každá škôlka však patrí do siete školských zariadení, ktoré sú striktne vyberané zo strany Ministerstva školstva SR. Pri zapísaní do siete je dôležité, aby spĺňala isté štandardy. Škôlka littleBIG je jej súčasťou a teda získala plné oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Máte pri škôlke vyhradené parkovacie miesta?

Parkovacích miest je priamo pred škôlkou 9, v celom areáli Zelenej Hôrky a aj v blízkom okolí je dostatok ďalších miest.

Dokedy je škôlka otvorená?

Škôlka je otvorená v pracovné dni v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. po celý kalendárny rok. Počas štátnych sviatkov Slovenskej republiky, počas Vianoc a 3 týždne v lete je škôlka zatvorená.
V lete škôlka prechádza údržbou a opravami, učitelia si dopĺňajú vzdelanie a pripravujú priestory a program na nový školský rok.

Musí dieťa poobede spať alebo oddychovať?

Poobedný spánok je veľmi dôležitý pre fyzický a psychický vývin dieťaťa vo veku 0-6 rokov. Naším mottom je vnímať citlivo potreby dieťaťa a napĺňať ich. Reflektuje sa to aj vo formách poobedňajšieho oddychu. Poobede máme čas vyhradený na oddych, ale formy oddychovania máme rôzne. Čiže v prípade, že dieťa spánok nepotrebuje alebo nevyžaduje, spať nemusí.

Aké je školné?

Pre deti v triede s celodenným programom máme školné 599 eur. V školnom dieťa získava prístup k celodennému pobytu, profesionálne vedenie tímu pedagógov, native speakers, pripravené prostredie, snoezelen a mnoho ďalších benefitov. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Školné / Ceny. V mesačnom školnom je zahrnutá aj dvanástina letného mesiaca údržby, hygieny priestorov a školenia tímu, vďaka korým vášmu dieťaťu vieme garantovať bezpečné a inšpiratívne prostredie a pripravený tím. V triede s poldenným programom od 7:00 do 13:00 máme školné 550 eur.

Zverejňujete fotky detí na sociálnych sieťach?

Fotky na sociálnych sieťach zverejňujeme citlivo, tak aby bolo čo najmenej vidieť do tváre deťom. S rodičmi komunikujeme prostredníctvom vlastnej aplikácie, kde vidia aké činnosti dieťa robí počas dňa, na akej téme sa momentálne v triede pracuje.

Môžem dieťa zapísať do škôlky kedykoľvek počas roka?

Áno, samozrejme. V prípade, že máme voľnú kapacitu, prijímame deti počas celého roka. Ak je stav
v triedach naplnený, radi si Váš kontakt zapíšeme a dáme vám vedieť, keď sa miesto uvoľní.

Od akého veku prijímate deti do škôlky?

Deti prijímame od veku 2,5 roka, pri mladších deťoch je rozhodujúce osobné stretnutie. V našom zariadení ponúkame poldenný program v čase od 7:00 do 13:00.

Čo všetko musí dieťa zvládnuť, aby ste ho prijali do škôlky?

Základnou podmienkou pre úspešnú adaptáciu a prospievanie dieťaťa v škôlke je jeho emočno-kognitívna pripravenosť a rovnako dôležitá je vnútorná pripravenosť rodičov na túto zmenu. Výhodou je, ak dieťa má osvojené hygienické návyky a začalo už hovoriť. Každé jedno dieťa je však prijímané na základe dôkladného posúdenia a sme pripravení byť pomocníkom v osamostatňovaní dieťaťa, čiže vieme pomôcť aj napr. s odplienkovaním.

Ako je to so stravou? Varíte aj pre alergikov?

Škôlka disponuje vlastnou kuchyňou. Staráme sa o vyváženú stravu vašich detí. Prioritne využívame kvalitné lokálne a sezónne suroviny a v prípade potreby navaríme pre vaše dieťa aj bezlepkovo, bezlaktózovo a bez vajíčok.

Učia sa deti aj cudzie jazyky? Aké?

Kvalitná výučba cudzích jazykov je jednou z našich priorít. Ponúkame program každodennej komunikácie v cudzích jazykoch, v angličtine a španielšine, vďaka čomu si vaše dieťa jazyk osvojí cez spoločnú činnosť, prirodzene ako dýchanie.

Čo to znamená integrálne vzdelávanie?

Integrálne vzdelávanie je zamerané na komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme vďaka prepájaniu viacerých výchovno-vzdelávacích metód a prístupov.

Máte pri škôlke vyhradené parkovacie miesta?

Parkovacích miest je priamo pred škôlkou 9, v celom areáli Zelenej Hôrky a aj v blízkom okolí je dostatok ďalších miest.

Musí dieťa poobede spať alebo oddychovať?

Poobedný spánok je veľmi dôležitý pre fyzický a psychický vývin dieťaťa vo veku 0-6 rokov. Naším mottom je vnímať citlivo potreby dieťaťa a napĺňať ich. Reflektuje sa to aj vo formách poobedňajšieho oddychu. Poobede máme čas vyhradený na oddych, ale formy oddychovania máme rôzne. Čiže v prípade, že dieťa spánok nepotrebuje alebo nevyžaduje, spať nemusí.

Zverejňujete fotky detí na sociálnych sieťach?

Fotky na sociálnych sieťach zverejňujeme citlivo, tak aby bolo čo najmenej vidieť do tváre deťom. S rodičmi komunikujeme prostredníctvom vlastnej aplikácie, kde vidia aké činnosti dieťa robí počas dňa, na akej téme sa momentálne v triede pracuje.

Koľko času trávia deti vonku počas dňa?

Denne trávime čas v lese, na lúke alebo na našom vlastnom ihrisku, takmer za každého počasia a ročného odobia.

Robíte aj krúžky pre deti?

Náš výchovno-vzdelávací program škôlky rozvíja komplexne celú osobnosť dieťaťa. V každodennom procese dieťa zažíva integrované aktivity typu – pohybové, umelecké, hudobné, jazykové, dramatické a terapeutické, nevyčleňujeme ich do krúžkov. Okrem bohatého programu v našej škôlke ponúkame externé aktivity s trénermi, ako je plávanie, korčuľovanie, lezenie,…

Pripravujete aj športové aktivity?

Učíme deti láske k pohybu, máme vlastný program na rozvoj pohybových a koordinačných schopností. Každé dieťa si šport a pohyb v prírode zamiluje a zároveň si nájde vlastnú cestu k tomu, čo ho najviac baví.

Chcem sa prísť pozrieť do škôlky. Ako postupovať?

Kontaktujte nás prosím cez online formulár na hlavnej stránke, telefonicky alebo emailom. My sa Vám ozveme a dohodneme si obojstranne vhodný termín.

Mám záujem stretnúť sa osobne s riaditeľkou, zriaďovateľom škôlky.

Dohodnite si, prosím, vopred stretnutie emailom alebo telefonicky, radi vám zodpovieme vaše otázky.

Ako prebieha adaptácia dieťaťa?

Adaptačný proces prebieha postupne – individuálne podľa sociálnej zrelosti dieťaťa a špecifických rodinných podmienok. Postupujeme podľa vlastnej metodiky adaptácie.

Patríte do siete?

Naša škôlka patrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR. Nie každá škôlka však patrí do siete školských zariadení, ktoré sú striktne vyberané zo strany Ministerstva školstva SR. Pri zapísaní do siete je dôležité, aby spĺňala isté štandardy. Škôlka littleBIG je jej súčasťou a teda získala plné oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.

Dokedy je škôlka otvorená?

Škôlka je otvorená v pracovné dni v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. po celý kalendárny rok. Počas štátnych sviatkov Slovenskej republiky, počas Vianoc a 3 týždne v lete je škôlka zatvorená.
V lete škôlka prechádza údržbou a opravami, učitelia si dopĺňajú vzdelanie a pripravujú priestory a program na nový školský rok.

Aké je školné?

Pre deti v triede s celodenným programom máme školné 599 eur. V školnom dieťa získava prístup k celodennému pobytu, profesionálne vedenie tímu pedagógov, native speakers, pripravené prostredie, snoezelen a mnoho ďalších benefitov. Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii Školné / Ceny. V mesačnom školnom je zahrnutá aj dvanástina letného mesiaca údržby, hygieny priestorov a školenia tímu, vďaka korým vášmu dieťaťu vieme garantovať bezpečné a inšpiratívne prostredie a pripravený tím. V triede s poldenným programom od 7:00 do 13:00 máme školné 550 eur.