Vďačnosť

Vďačnosť, jedna z kľúčových tém pozitívnej psychológie. Prežívame pozitívnu emóciu radosti a vďačnosti za niečo,  čo už máme (nech je to čokoľvek), čiže sa neupriamujeme na budúcnosť, ale zostávame v prítomnosti a naša pozornosť sa zameriava na to dobré v živote. Praktizovanie vďačnosti sa teda dá naučiť (čo je naozaj dobrá správa :-). Predstavuje nielen cestu k spokojnejšiemu a zdravšiemu životu, ale je aj nástrojom na rozvoj sociálnych a emocionálnych zručností u detí. V tomto článku sa pozrieme na výhody, ktoré vďačnosť prináša a predstavíme si niekoľko praktických cvičení vhodných pre deti.

Pozitíva vďačnosti pre deti i dospelých:

  • Rozvoj empatie: Deti, ktoré praktizujú vďačnosť, sú často citlivejšie (vnímavejšie) na pocity druhých.
  • Zlepšenie spoločenských zručností: Vďačné deti sú často lepšie prijímané ich rovesníkmi.
  • Posilnenie emocionálnej pohody: Vďačnosť pomáha deťom cítiť sa šťastnejšie a spokojnejšie.
  • Zlepšenie psychického zdravia: Pravidelné praktizovanie vďačnosti znižuje úroveň stresu a úzkosti.
  • Posilnenie sociálnych väzieb: Vyjadrovanie vďačnosti môže pomôcť vytvoriť a upevniť medziľudské vzťahy.
  • Podpora optimizmu: Vďačnosť pomáha ľuďom vidieť svoj život v pozitívnom svetle.

Cvičenia vďačnosti:

Povedz (napíš alebo nakresli) 3 veci, za čo si dnes vďačný

Ide o jednoduchý spôsob, ako deťom pomôcť zaznamenávať veci, za ktoré sú každý deň vďačné (deti si ich môžu písať alebo kresliť do denníka). Môže to byť čokoľvek od „slnečného dňa“ až po „obľúbené jedlo na obed“. Toto cvičenie trvá pár minút a môžete si ho spoločne vyskúšať napríklad pri večeri. Môžu začať rodičia a pokračujú deti. Tento zvyk pomáha deťom uvedomiť si pozitíva vo svojom živote a učí ich hľadať a oceňovať malé radosti. Pomaličkými krokmi sa viete v živote naučiť upriamovať pozornosť na to dobré. Čím dlhšie (viac dní posebe) túto aktivitu robíte, tým ľahšie a prirodzenejšie vám to pôjde.

Strom vďačnosti:

Vytvorte spolu s deťmi „Strom vďačnosti“, kde každý list na strome predstavuje niečo, za čo sú vďačné. Tento vizuálny prvok môže byť umiestnený v detskej izbe, v predsieni, v jedálni alebo v prostredí škôlky v triede a môže slúžiť ako neustále pripomenutie pozitívnych vecí vo vlastnom živote.

Kruh vďačnosti:

U nás v škôlke sme zaviedli Kruh vďačnosti ako pravidelnú aktivitu. Zahráme sa s deťmi hru, pri ktorej si po jednom v kruhu povedia, za čo sú vďačné. Začína pani učiteľka. Kruh vďačnosti býva súčasťou ranného kruhu alebo relaxačnej aktivity. Táto hra povzbudzuje deti, aby nahlas vyjadrili svoje pozitívne pocity a zdieľali ich so svojimi rovesníkmi v triede. Deti často vyjadrujú, že sú vďačné napr. za maminku, tatina, že s nimi trávia čas, za súrodencov (aj keď to tak doma vyzerať nemusí), za chutné jedlo, ovocie, ktoré im pomáha udržať telo zdravé, za krásne tričko s pekným obrázkom, atď.