Contact

littlebig.sk

Contact us

Where to find us

littleBIG patrí do siete školských zariadení Ministerstva školstva SR a získala plné oprávnenie uskutočňovať výchovu a vzdelávanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní.