Harmonogram prednášok na rok 2023

Radi by sme sa s Vami, rodičmi, pororozprávali na témy, ktoré Vás zaujímajú a my v škôlke ich považujeme za dôležité v rámci výchovy detí.

V spolupráci s Veronikou Oršanskou sme pre Vás pripravili každý mesiac do konca školského roka interaktívne prednášky:

Január: 24.01.2023 Ako nastaviť deťom hranice s láskou a rešpektom

Február: 22.02.2023 Bezpodmienečná láska a rodičovstvo 

Marec: 22.03.2023 Morálny vývoj detí 

Apríl: 19.04.2023 Teória myslenia a detská pozornosť 

Máj: 17.05.2023 Mindfulness (všímavosť)

Jún: 14.06.2023 Otvorená téma 🙂