Pani učiteľka Ninka rozvíja v našej škôlke program ,,ZDRAVÉ NÔŽKY” 🦶

Ide o zdravotné cvičenia zamerané na formovanie klenby dolnej končatiny a celkové držanie tela.

Cvičenia sú oživené zábavnými detskými riekankami, piesňami a pohybovými hrami. Využívajú sa tradičné pomôcky, ale aj netradičné ⚽️🤸‍♀️
Deti spravili viditeľný progres, ktorý sa pozitívne odzrkadlil v nožnej klenbe ako aj v držaní tela 👫