Pozitívna psychológia v našej škôlke

V našej materskej škole majú deti príležitosť objavovať a vyvíjať svoj potenciál prostredníctvom pozitívnej psychológie na každodennej báze. 

Čo je vlastne pozitívna psychológia?

Je to oblasť, ktorá sa zameriava na identifikáciu a posilnenie pozitívnych aspektov ľudského života. Pre deti v materskej škole to znamená, že môžu rozvíjať svoje schopnosti, pozitívne vzťahy a sebavedomie už od samého začiatku.

Jednou z najväčších výhod pozitívnej psychológie je podpora celkového duševného zdravia detí. Deti sa učia, ako sa efektívne vyrovnávať so stresom a negatívnymi situáciami. Pomocou rôznych techník, ako je napríklad hlboké dýchanie alebo relaxácia, sa deti učia rozoznávať (a následne regulovať) svoje emócie a hľadať riešenia.

Ako implementujeme pozitívnu psychológiu u nás v škôlke?

  • Aktivity zamerané na vďačnosť: Pravidelné aktivity, kde sa deti učia vyjadrovať vďačnosť, napríklad prostredníctvom kruhov vďačnosti, kde sa rozprávujú s pani učiteľkou o tom, za čo sú vďačné.
  • Posilňovanie sebavedomia a sebarealizácie: Pomocou pozitívnej psychológie sa deti učia oceniť samých seba, objavovať svoje schopnosti a rozvíjať svoj potenciál. Toto posilňovanie sebavedomia vytvára pevný základ pre budúci emocionálny a duševný rast detí.
  • Rozvíjanie vzťahov a sociálnych zručností: Pozitívna psychológia podporuje spoluprácu, empatiu a riešenie konfliktov detí. Deti sa učia komunikovať, vyjadrovať svoje potreby a pracovať spoločne s ostatnými. Tieto zručnosti sú kľúčové pre vytváranie zdravých a pozitívnych vzťahov s vrstovníkmi.
  • Učenie sa pozitívnej emocionálnej regulácie: Jedným z hlavných cieľov pozitívnej psychológie je naučiť deti, ako regulovať svoje emócie a vyrovnávať sa so stresom a negatívnymi situáciami. Deti sa učia rôzne techniky relaxácie, dýchania. Rozprávame sa s nimi o pocitoch, učia sa ich pomenovať a následne zvládať.
  • Pozitívne vzory: Učitelia v materskej škole, ktorí praktizujú pozitívnu psychológiu, sú významnými modelmi pre deti, čo vytvára zdravé základy pre ich budúce správanie a postoje.
  • Osobný prístup: Ide o individualizovaný prístup k potrebám a emóciám každého dieťaťa.