Trieda s divadlom

Prepájať umenie s vyučovacím procesom? Samozrejme!

🎭 Tento zámer sme podporili špecializovanou triedou – s divadlom. Malí a veľkí škôlkari tu zlepšia svoje sociálne, komunikačné a prezentačné schopnosti.

🎭 Dramatoterapia vo svojich metódach využíva formy divadla. Realizovaním kreatívnych hier počas predškolského veku u detí budujeme stabilné základy, ktoré ovplyvňujú emočnú a rozumovú stránku detí aj v ďalších fázach dospievania.

🎭 Deti sa budú hrať na javisku a rodičia našich škôlkarov si môžu pozrieť vystúpenia na ozajstných divadelných doskách. Win-win, čo poviete?