V škôlke uplatňujeme rešpektujúci prístup.

➡️ Je to partnerský prístup, v ktorom efektívne používame komunikačné zručnosti. Rešpektujeme osobnosť dieťaťa a v kolektíve máme partnerský prístup.
Tieto zručnosti sa odzrkadľujú aj vo vzťahu dieťaťa a rodiča a rozvíjajú osobnosť dieťaťa, jeho sebavedomie, zodpovednosť, aktivitu na budovanie úcty k sebe samému a k druhým.
➡️ Efektívne komunikačné zručnosti sú aj:

  1. Popisujeme druhým svoje pozorovanie bez hodnotenia. Príbeh sústredíme na to, čo sa stalo, nie na toho, kto to urobil.
  2. Zdieľame informácie. Rozprávame sa o tom, prečo, ako a kedy sa niečo udeje, aké je očakávanie a aký dôsledok.
  3. Vyjadrujeme vlastné potreby a očakávania.
  4. Máme a dávame možnosť výberu.
  5. Používame oslovenie toho, od ktorého niečo chceme.
  6. Spoločne riešime situáciu a problém. Pýtame sa a hovoríme o aktivitách a riešeniach.