Náš tím

Tím littleBIG sa skladá zo skvelých skúsených pedagógov, ktorí vyštudovali predprimárne vzdelávanie a práca s deťmi je pre nich srdcovou záležitosťou. Väčšina z nich pracovala a študovala v anglicky hovoriacich krajinách. Vedia preto obohatiť výchovno-vzdelávacie aktivity o svoje skúsenosti získané počas pobytu v zahraničí. Neoddeliteľnou súčasťou nášho tímu sú asistenti učiteľov, ktorí rozprávajú s deťmi po anglicky a po španielsky. Našou víziou je viesť deti k otvorenosti k svetu a ukázať im rozmanitosť a bohatosť kultúr.

Spoznajte nás lepšie

Ivana Kaliská Klapková

(zriaďovateľka)

Vyštudovala som psychológiu a arteterapiu. Milujem sa učiť (už od útleho detstva) a viem vycítiť, čo ľudia potrebujú. Charakterizuje ma nadšenie pre projekt, viem ním nakaziť aj ľudí okolo seba.

 

Naplno si uvedomujem, že obdobie človeka od narodenia do 6 rokov je to NAJDÔLEŽITEJŠIE, a to vôbec nepreháňam, sú to korene nášho života, čerpáme z tohto obdobia celý život. Zážitky, skúsenosti, slová, emócie z detstva sú navždy vryté v našej duši (hlboko). A viem, aké ťažké je naprávať traumy dospelého človeka.

 

Dôvod, pre ktorý vznikla táto škôlka, bolo dopriať deťom láskavých ľudí, učiteľov, ktorí udržia v deťoch nadšenie pre učenie a bádanie, miesto, kde môžu uspieť bez pocitu zlyhania, skúšať, robiť chyby, kde zažijú prijatie – príslušnosť ku skupine, kde zažijú uznanie, úctu. Priestor, v ktorom trávime veľkú časť dňa na nás vplýva oveľa viac, ako si myslíme. Krásno je pre mňa dôležité kritérium. Vzdušný, nádherný veľkorysý priestor spojený s lúkou, lesom a ihriskom – to je náš projekt.

 

Soňa Gžibová

Riaditeľka

Už počas vysokoškolského štúdia na TU Zvolen (Fakulta ekológie a environmentalistiky) som sa cez nami vytvorené občianske združenie Mesačná krajina zapojila do osvetovej práce s deťmi ohľadom aktívnej ochrany prírody.

 

Život vo Veľkej Británii mi umožnil pracovať v materskej škole a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku.

Po viac ako 14 ročnej pedagogickej praxi mám možnosť sa spolupodieľať a plánovať deťom tvorivé aktivity počas celého školského roka. Víziou „nášho tímu“ je vštepovať deťom lásku i úctu k prírode, mať prirodzenú radosť z pohybu. A v neposlednom rade je naším prianím ponúknuť deťom cudzie jazyky hravou a zábavnou formou.

 

Práca s deťmi ma „neskutočne dobíja“. Deti sú veľmi tvorivé a zábavné bytosti, ktoré Vám vedia vyčarovať úsmev na tvári i keď práve nesvieti „slniečko“.

Katarína Vargová

Psychologička

Posledných 10 rokov som žila v zahraničí. V Kanade som študovala detskú psychológiu, kde som sa sústredila na morálny, sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

V Amsterdame som pokračovala v štúdiu detskej psychológie s dôrazom na zdravý vývoj detí, pozitívnu psychológiu a vzdelávanie. V škôlke by som chcela využiť moje vzdelanie a skúsenosti zo zahraničia, aby som podporila sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

Mojím cieľom je vybudovať u detí silný sociálny základ, čo im umožní komunikovať úprimne, s láskou a rešpektom. Tiež chcem, aby si deti vybudovali silný emocionálny základ, ktorý im umožní emóciám nielen porozumieť, ale naučia sa ich prejavovať v zdravej forme.

Ivana Kaliská Klapková

Zriaďovateľka (CEO)

Vyštudovala som psychológiu a arteterapiu. Milujem sa učiť (už od útleho detstva) a viem vycítiť, čo ľudia potrebujú. Charakterizuje ma nadšenie pre projekt, viem ním nakaziť aj ľudí okolo seba.

 

Naplno si uvedomujem, že obdobie človeka od narodenia do 6 rokov je to NAJDÔLEŽITEJŠIE, a to vôbec nepreháňam, sú to korene nášho života, čerpáme z tohto obdobia celý život. Zážitky, skúsenosti, slová, emócie z detstva sú navždy vryté v našej duši (hlboko). A viem, aké ťažké je naprávať traumy dospelého človeka.

 

Dôvod, pre ktorý vznikla táto škôlka, bolo dopriať deťom láskavých ľudí, učiteľov, ktorí udržia v deťoch nadšenie pre učenie a bádanie, miesto, kde môžu uspieť bez pocitu zlyhania, skúšať, robiť chyby, kde zažijú prijatie – príslušnosť ku skupine, kde zažijú uznanie, úctu. Priestor, v ktorom trávime veľkú časť dňa na nás vplýva oveľa viac, ako si myslíme. Krásno je pre mňa dôležité kritérium. Vzdušný, nádherný veľkorysý priestor spojený s lúkou, lesom a ihriskom – to je náš projekt.

 

Soňa Gžibová

Riaditeľka

Už počas vysokoškolského štúdia na TU Zvolen (Fakulta ekológie a environmentalistiky) som sa cez nami vytvorené občianske združenie Mesačná krajina zapojila do osvetovej práce s deťmi ohľadom aktívnej ochrany prírody.

 

Život vo Veľkej Británii mi umožnil pracovať v materskej škole a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku.

Po viac ako 14 ročnej pedagogickej praxi mám možnosť sa spolupodieľať a plánovať deťom tvorivé aktivity počas celého školského roka. Víziou „nášho tímu“ je vštepovať deťom lásku i úctu k prírode, mať prirodzenú radosť z pohybu. A v neposlednom rade je naším prianím ponúknuť deťom cudzie jazyky hravou a zábavnou formou.

 

Práca s deťmi ma „neskutočne dobíja“. Deti sú veľmi tvorivé a zábavné bytosti, ktoré Vám vedia vyčarovať úsmev na tvári i keď práve nesvieti „slniečko“.

Veronika Oršanská

Child Development Advisor

Posledných 10 rokov som žila v zahraničí. V Kanade som študovala detskú psychológiu, kde som sa sústredila na morálny, sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

V Amsterdame som pokračovala v štúdiu detskej psychológie s dôrazom na zdravý vývoj detí, pozitívnu psychológiu a vzdelávanie. V škôlke by som chcela využiť moje vzdelanie a skúsenosti zo zahraničia, aby som podporila sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

Mojím cieľom je vybudovať u detí silný sociálny základ, čo im umožní komunikovať úprimne, s láskou a rešpektom. Tiež chcem, aby si deti vybudovali silný emocionálny základ, ktorý im umožní emóciám nielen porozumieť, ale naučia sa ich prejavovať v zdravej forme.

Ivana Kaliská Klapková

Zriaďovateľka (CEO)

Soňa Gžibová

Riaditeľka

Veronika Oršanská

Child Development Advisor

Vyštudovala som psychológiu a arteterapiu. Milujem sa učiť (už od útleho detstva) a viem vycítiť, čo ľudia potrebujú. Charakterizuje ma nadšenie pre projekt, viem ním nakaziť aj ľudí okolo seba.

 

Naplno si uvedomujem, že obdobie človeka od narodenia do 6 rokov je to NAJDÔLEŽITEJŠIE, a to vôbec nepreháňam, sú to korene nášho života, čerpáme z tohto obdobia celý život. Zážitky, skúsenosti, slová, emócie z detstva sú navždy vryté v našej duši (hlboko). A viem, aké ťažké je naprávať traumy dospelého človeka.

 

Dôvod, pre ktorý vznikla táto škôlka, bolo dopriať deťom láskavých ľudí, učiteľov, ktorí udržia v deťoch nadšenie pre učenie a bádanie, miesto, kde môžu uspieť bez pocitu zlyhania, skúšať, robiť chyby, kde zažijú prijatie – príslušnosť ku skupine, kde zažijú uznanie, úctu. Priestor, v ktorom trávime veľkú časť dňa na nás vplýva oveľa viac, ako si myslíme. Krásno je pre mňa dôležité kritérium. Vzdušný, nádherný veľkorysý priestor spojený s lúkou, lesom a ihriskom – to je náš projekt.

Už počas vysokoškolského štúdia na TU Zvolen (Fakulta ekológie a environmentalistiky) som sa cez nami vytvorené občianske združenie Mesačná krajina  zapojila do osvetovej práce s deťmi ohľadom aktívnej ochrany prírody.

 

Život vo Veľkej Británii mi umožnil pracovať v materskej škole a zároveň sa zdokonaľovať v anglickom jazyku.

 

Po viac ako 14 ročnej pedagogickej praxi mám možnosť sa spolupodieľať a plánovať deťom tvorivé aktivity počas celého školského roka.  Víziou „nášho tímu“ je vštepovať deťom lásku i úctu k prírode, mať prirodzenú radosť z pohybu. A v neposlednom rade je naším prianím ponúknuť deťom cudzie jazyky hravou a zábavnou formou.

 

Práca s deťmi ma „neskutočne dobíja“. Deti sú veľmi tvorivé a zábavné bytosti, ktoré Vám vedia vyčarovať úsmev na tvári i keď práve nesvieti „slniečko“. 

Posledných 10 rokov som žila v zahraničí. V Kanade som študovala detskú psychológiu, kde som sa sústredila na morálny, sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

V Amsterdame som pokračovala v štúdiu detskej psychológie s dôrazom na zdravý vývoj detí, pozitívnu psychológiu a vzdelávanie. V škôlke by som chcela využiť moje vzdelanie a skúsenosti zo zahraničia, aby som podporila sociálny a emocionálny vývoj detí. 

 

Mojím cieľom je vybudovať u detí silný sociálny základ, čo im umožní komunikovať úprimne, s láskou a rešpektom. Tiež chcem, aby si deti vybudovali silný emocionálny základ, ktorý im umožní emóciám nielen porozumieť, ale naučia sa ich prejavovať v zdravej forme.