dieta1 dieta2 dieta3 dieta4 dieta5
hracky

Škôlka je otvorená počas pracovných dní aj počas prázdnin v čase
od 7.00 hod. do 18.00 hod. Sme tu pre všetky deti vo veku od dvoch rokov.

O NÁS

Prvé roky nášho života sú rozhodujúce pre ďalšie životné smerovanie. Podieľajú sa na formovaní osobnosti a budovaní pevných základov a vzťahov.

Práve to je dôvod, prečo sme sa rozhodli vybudovať škôlku littleBIG, prostredníctvom ktorej prinášame na Slovensko unikátny koncept integrálneho vzdelávania detí v predškolskom veku.

Škôlka littleBIG prináša to najlepšie z viacerých výchovno-vzdelávacích metodík, využíva rešpektujúci prístup a zameriava sa na individuálny rozvoj osobnosti každého dieťaťa.

Nechceme byť len obyčajnou škôlkou. Sme škôlka 21. storočia reflektujúca na aktuálne dianie a dynamiku sveta. Naším cieľom je byť vzorom a udávať trendy v oblasti vzdelávania.

Zároveň chceme byť rodičom a ich deťom dobrým a rovnocenným partnerom, ktorý podporuje ich názor, výchovu a rozvoj v peknom, harmonickom a podnetnom prostredí.

Chceme vám pomôcť viesť vaše deti s láskou a radosťou k zodpovednosti a samostatnosti. Vzdelávať, podporovať a rozvíjať tvorivosť, zručnosti, kompetencie a emocionálnu inteligenciu pri budovaní šťastia a sebavedomia vašich detí, pretože len z takýchto detí vyrastú neskôr zodpovední, citliví a tvoriví dospelí.

AKO TO ROBÍME?

Naša škôlka je zostavená tak, aby zodpovedala potrebám detí a podporovala zmysluplné prežitie času stráveného v nej.

V škôlke littleBIG sme integrovali viacero overených metodík a výchovno-vzdelávacích programov, vďaka ktorým dávame deťom možnosť slobodne tvoriť a individuálne sa rozvíjať, podporujeme ich v túžbe skúmať a rozvíjať svoju zvedavosť a odvahu.

Škôlku tvorí niekoľko vzájomne prepojených miestností vrátane herní, multisenzorickej miestnosti Snoezelen, vlastnej kuchyne, divadla, veľkého ihriska, lúky a lesa.

V druhej etape výstavby pribudne aj bazén so slanou vodou a infrasauna na podporenie imunity vašich detí.

Snažili sme sa pripraviť pre vás priestor, kde budete mať všetko na jednom mieste, preto sme služby škôlky rozšírili aj o širokú paletu záujmových krúžkov a spoločných aktivít pre rodiny s deťmi.

FAQ

Môžem dieťa zapísať do škôlky kedykoľvek počas roka? Áno, samozrejme. V prípade, že máme voľnú kapacitu, prijímame deti počas celého roka.

Od akého veku prijímate deti do škôlky? Deti prijímame od veku dvoch rokov.

Čo všetko musí dieťa zvládnuť, aby ste ho prijali do škôlky? V súčasnosti nie je potrebné splniť konkrétne podmienky a v prípade potreby, že dieťa ešte nosí plienky, vám radi pomôžeme s jeho postupným odplienkovaním.

Ako je to so stravou? Varíte aj pre alergikov? Škôlka disponuje vlastnou kuchyňou. Staráme sa o vyváženú stravu vašich detí. Prioritne využívame kvalitné lokálne a sezónne suroviny a v prípade potreby navaríme pre vaše dieťa aj bezlepkovo, bezlaktózovo a bez vajíčok.

Učia sa deti aj cudzie jazyky? Aké? Kvalitná výučba cudzích jazykov je jednou z našich priorít. Na trh prichádzame s originálnym konceptom výučby jazykov, v rámci ktorého sa dieťa naučí prirodzene a plynule komunikovať minimálne v troch jazykoch. Výučbu budú zastrešovať native speakri (rečníci v materinskom jazyku).

Chceme dieťa učiť viac jazykov, je taká možnosť aj v škôlke? Áno! V škôlke si pre svoje dieťa budete môcť vybrať z troch jazykov a vieme garantovať, že po absolvovaní škôlky bude vedieť vďaka native speakrom plynule komunikovať.

Čo to znamená integrálne vzdelávanie? Integrálne vzdelávanie je zamerané na komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme vďaka prepájaniu viacerých výchovno-vzdelávacích metód a prístupov.

Koľko času strávia deti vonku počas dňa? Škôlka je koncipovaná tak, aby deti trávili väčšinu času vonku. Nachádza sa v tesnej blízkosti lesoparku a disponuje aj vlastným exteriérovým ihriskom. Súčasťou pravidelnej výučby je jeden exteriérový deň v týždni.

Máte v škôlke aj pedagógov – mužov? Naším cieľom je vytvoriť zmiešaný pedagogický kolektív pozostávajúci z pedagógov žien aj mužov viacerých generácií. Pracujeme na tom.

Robíte aj krúžky pre deti? Áno, pre deti máme pripravené pohybové, umelecké a hudobné krúžky.

Chcem sa prísť pozrieť do škôlky. Kedy bude deň otvorených dverí? Deň otvorených dverí pre rodičov, ktorí by chceli navštíviť našu škôlku, je každý prvý pondelok a piatok v mesiaci. Okrem týchto termínov je možné dohodnúť aj individuálnu obhliadku škôlky.

Mám záujem stretnúť sa osobne s riaditeľkou škôlky. Je to možné? Samozrejme. Dohodnite si, prosím, vopred stretnutie emailom alebo telefonicky, aby mala pani riaditeľka na vás dostatok času a mohla zodpovedať všetky vaše otázky.

Ako prebieha adaptačný proces? Adaptačný proces prebieha postupne - na základe metodiky adaptácie. Rodič môže byť prítomný na základe potreby alebo dohody, ale aj počas celého prvého mesiaca.

Ako zistím, čo moje dieťa celý deň robí? V škôlke máme kamerový systém, takže sa (v súlade s podmienkami GDPR) môžete na svoje dieťa pozrieť kedykoľvek počas dňa.

Pripravujete aj kurzy a aktivity pre rodičov? Áno, pre rodičov chystáme viacero kurzov a workshopov zameraných predovšetkým na kontinuálnu výchovu detí.

Máte pri škôlke vyhradené parkovacie miesta? Parkovacích miest je priamo pred škôlkou, v celom areáli Zelenej Hôrky a aj v blízkom okolí dostatok.

Do koľkej je škôlka otvorená? Čo ak to nestíham z práce? Škôlka je otvorená počas pracovných dní a aj počas prázdnin v čase od 7.00 hod. do 18.00 hod. V prípade požiadavky (individuálnej dohody) rodiča s personálom je možné vyzdvihnúť dieťa aj neskôr.

Pripravujete aj športové krúžky? Náš športový krúžok poskytuje špecifické aktivity pre komplexný rozvoj dieťaťa v tomto veku. V druhej etape výstavby škôlky pribudne aj bazén s dĺžkou 12 metrov s jemne slanou vodou a infrasauna, ktorá podporuje detskú imunitu. Naším cieľom je odovzdať deťom správne plavecké návyky, poskytnúť im zmysluplnú pohybovú aktivitu a radosť z vody.

Musí dieťa poobede spať, alebo oddychovať? Potreba poobedného spánku sa odvíja od psychickej zrelosti dieťaťa. V prípade, že dieťa spánok nepotrebuje alebo nevyžaduje, spať nemusí.