Emócie

Pochopenie a uchopenie emócii je téma, o ktorej sa v poslednej dobe veľa rozpráva. Najdôležitejšie je ale pochopiť čo vlastne emócie sú. Podľa psychológov je emócia komplexné precitnutie, ktoré zahŕňa skúsenosť, správanie a je sprevádzané fyzickými zmenami v tele. Počas života sa učíme ako emócie rozpoznávať a ako s nimi pracovať. Deti sa v prvom rade učia emócie prijímať. Ako pozitívne, tak aj negatívne emócie musia byť prijaté a len vtedy nás prestanú v živote ovplyvňovať. Ak deťom umožníme prijať celú škálu emócii v bezpečnom a láskavom prostredí, umožníme im, aby vedeli emócie používať ako nástroj, ktorý im ukáže správnu cestu v živote. 

Ak Vás táto téma zaujala a máte záujem sa dozvedieť viac, prídite na ďalšiu prednášku.