„Emócie“ – prednáška sa uskutoční v stredu 2.11.2022 o 16:00 v priestoroch škôlky

Deti sa v prvom rade učia emócie prijímať. Ako pozitívne, tak aj negatívne emócie musia byť prijaté a len vtedy nás prestanú v živote ovplyvňovať. Ak deťom umožníme prijať celú škálu emócii v bezpečnom a láskavom prostredí, umožníme im, aby vedeli emócie používať ako nástroj, ktorý im ukáže správnu cestu v živote.