Morálny Vývoj

Morálny vývoj je centrálnym aspektom sociálneho rozvoja u detí. Je to proces, počas ktorého sa učíme rozlišovať čo je dobré a zlé podľa sociálnych a kultúrnych noriem v našej spoločnosti.

Tento proces začína už od narodenia a pokračuje počas celého života. Kritické obdobie pre morálny vývoj začína v predškolskom veku, keď sa u detí vyvíja ich sebapoňatie a sociálna identita. Rodičia a učitelia zohrávajú najdôležitejšiu rolu v tomto vývoji. Pre fungovanie v spoločnosti je nevyhnutné, aby došlo k morálnemu vývoju. Napriek tomu, je dôležité nevnucovať deťom morálne hodnoty nasilu, lebo každé dieťa si nesie v sebe prirodzenú spolupatričnosť a najlepší spôsob je to len prirodzene rozvíjať. 

Podľa výskumov, deti už počas raného detstva ukazujú známky empatie a prosociálneho správania, ale ich kognitívne schopnosti sú limitované a nedokážu pomenovať a pochopiť, že existuje niečo, čo ostaní označujú ako “dobré” a “zlé”. Schopnosť porozumieť týmto konceptom sa vyvíjajú počas prvých 4 rokov života. To znamená, že počas týchto rokov, deti nevedia pochopiť komplexitu morálnych emócií alebo koncepty ako je spravodlivosť a súcit. Preto najjednoduchší spôsob ako deti prirodzene motivovať k morálnym hodnotám je im to  jednoducho ukazáť. Deti sa v tomto veku najlepšie učia tým, že nás pozorujú. Ďalší nepriamy spôsob je pomôcť deťom pochopiť a identifikovať ich emócie, čo im môže pomôcť aby nereagovali impulzívne. Samozrejme, vždy pomôže ich pekné správanie oceniť. 

Morálny vývoj je veľmi krásna a komplexná téma, na ktorú sa bližšie porozprávame na prednáške v stredu, 22.03.2023 o 16:00 v škôlke littleBIG.