Predčitateľská gramotnosť dieťaťa v predškolskom veku

Predčitateľská gramotnosť je komplex jazykových spôsobilostí, najmä kultúrnych nástrojov. Dieťa rozvíja súbor schopností, vedomostí a poznatkov, aby neskôr z textu tvorilo význam.
Výsledok je pochopenie, že čítaním a písaním dieťa spozná okolitý svet a získa dôležité a zaujímavé informácie.
Podnetné prostredie je dôležité pre vývoj predčitateľskej gramotnosti:
🔖 gramotne podnetné prostredie je vytvorené z motívov a prvkov, ktoré vytvoria asociácie
🔖 situácie a hry, ktoré umožnia dieťaťu postupne spoznávať písanú reč
🔖 každodenné opakovanie aktivít na rozvoj predčitateľskej aktivity
🔖 hry s rôznymi typmi textu, ktoré budú niesť informácie a dieťa ich musí aktívne vyhľadávať.