Výhody každodennej komunikácie v cudzích jazykoch

V littleBIG sú neoddeliteľnou súčasťou tímu asistenti (lektori) z rôznych kútov sveta. Každý z nich je jedinečný a prináša deťom nielen kažododennú výčbu jazykov, ale aj vhľad do inej kultúry. 

Pani učiteľky naopak komunikujú s deťmi v rodnom slovenskom jazyku, ktorý považujeme ako škôlka nachádzajúca sa v Bratislave za nevyhnutný.

V tomto blogovom článku sa pozrieme na niektoré z výhod tohto prístupu a pridanú hodnotu, ktorú prinášajú naši native speakers asistenti:

1. Včasný začiatok učenia sa

Deti do 6 rokov majú výnimočnú schopnosť absorbovať nové informácie a jazyky. Každodenná výučba cudzích jazykov im ponúka ideálnu príležitosť vyvíjať sa jazykovo a kultúrne od najútlejšieho veku. Týmto spôsobom sa učenie jazykov stáva prirodzenou súčasťou ich každodenného života.

2. Lepšie porozumenie a výslovnosť

Deti majú príležitosť počúvať a komunikovať v angličtine a španielčine. To im pomáha rozvíjať ich porozumenie jazyka a zlepšovať výslovnosť už od raného veku. Deti sa učia jazyk prostredníctvom hovoreného slova, piesní, hier a interaktívnych aktivít, čo im umožňuje získavať vzácne jazykové skúsenosti.

3. Kultúrna pestrosť

Jazyk je nielen prostriedok komunikácie, ale nesie so sebou bohatú kultúru jednotlivých krajín. Zakladáme si na tom, aby naše deti poznali bohatosť a rozmanitosť iných kultúr prostredníctvom výučby cudzích jazykov. Učia sa nielen jazyk, ale aj tradície, zvyky a príbehy, čo im otvára dvere do sveta a rozširuje ich obzory.

4. Vytvorenie pevných základov

Skúsenosť s jazykmi umožňuje vytvárať pevné základy pre ďalšie jazykové vzdelávanie. Deti, ktoré majú skorý kontakt s cudzími jazykmi, majú väčšiu pravdepodobnosť, že sa jazyk naučia rýchlejšie a s menej ťažkosťami v neskoršom veku. 

5. Perspektíva pre budúcnosť

Štúdie ukazujú, že deti, ktoré boli vystavené viacerým jazykom od najútlejšieho veku, majú lepšiu schopnosť učiť sa nové jazyky neskôr v živote. V globálnej a viacjazyčnej spoločnosti je mať zručnosti v cudzích jazykoch obrovskou výhodou pri hľadaní zamestnania a medzinárodnej spolupráci.

V našej súkromnej materskej škole sa každý deň s radosťou venujeme výučbe cudzích jazykov. Prístupnejšie jazykové prostredie, native speakers asistenti a bohatá kultúrna pestrosť tvoria z našej škôlky ideálne miesto na rozvíjanie jazykových schopností vašich detí.