Ploché nohy u detí: Predchádzať im možno aj v škôlke. Ako na to?

https://eduworld.sk/cd/zuzana-granska/10662/ploche-nohy-u-deti-cvicenie-v-skolke?fbclid=IwAR1lUYCZ4p-tnngwOIT0gY9lqOaEGy-0ZNu9Jkpno_xHZgcjO0sqNK7pUwc

Ploché nohy u detí sú prirodzeným vývinovým javom, ktorý do istého veku vymizne aj bez zásahov odborníkov. Stále je ale istá skupina detí, ktorej sa chodidlo neupraví dostatočne a potrebujú pomoc.