Regulácia emócií s pomocou Feeling Jar: Pomocník na ceste k emocionálnemu zdraviu detí

V dnešnom uponáhľanom svete je dôležité naučiť naše deti ako vedieť zastaviť a naučiť sa hravou formou pochopiť a regulovať emócie. Emocionálne zdravie hrá kľúčovú úlohu vo vývoji každého dieťaťa a ovplyvňuje jeho celkovú životnú spokojnosť a mentálne zdravie. V našej škôlke littleBIG sme si vedomí tohto dôležitého aspektu výchovy a preto sme zaviedli nástroj nazývaný Feeling Jar.

Čo je Feeling Jar a ako funguje?

Feeling Jar je jednoduchý, no účinný nástroj, ktorý pomáha deťom identifikovať, pochopiť a vyjadriť vlastné emócie. Ide o sklenenú nádobu, ktorú deti naplnia predmetmi, ktoré reprezentujú rôzne pocity. Môžu to byť farebné kamienky, guličky alebo papiere kde každá farba predstavuje inú emóciu. Keď dieťa cíti určitú emóciu, nájde kamienok alebo papier, ktorý reprezentuje jeho emóciu v danom momente, povie ako sa cíti a prečo, a vloží tento predmet do Feeling Jar

Týmto spôsobom sa deti učia o emóciách a ako s nimi pracovať. Keďže Feeling Jar sa vždy nachádza v priestoroch triedy, pre deti to vytvára pocit bezpečia a dôvery k prejaveniu a spracovaniu ich emócií. Deti si tak vytvárajú dôležitý návyk, ktorý prispieva k ich emocionálnemu a sociálnemu zdraviu. 

Výhody používania Feeling Jar

Používanie Feeling Jar prináša mnoho výhod pre emocionálny vývoj detí:

1. Identifikácia emócií:

Deti sa učia identifikovať a pomenovať svoje emócie, čo je kľúčový prvok v rozvoji emocionálnej inteligencie.

2. Pochopenie emócií:

Rozprávanie o svojich pocitoch a počúvanie pocitov ostatných detí pomáha deťom pochopiť, že emócie sú normálne a že všetci niekedy prechádzajú cez rovnaké emócie.

3. Regulácia emócií:

Praktizovanie vyjadrovania emócií môže pomôcť deťom naučiť sa regulovať svoje emócie a lepšie sa s nimi vysporiadať.

4. Podpora empatie:

Spoločné zdieľanie emócií vytvára väzby medzi deťmi a podporuje empatiu a porozumenie voči ostatným. Tiež to ukazuje deťom, že ich emócie su akceptované a môžu byť vyjadrené. 

Ako Implementujeme Feeling Jar v našej škôlke?

V našej škôlke littleBIG sme Feeling Jar zahrnuli do nášho každodenného života. Každá trieda má svoj vlastný Feeling Jar, ktorý je umiestnený na viditeľnom mieste. Učitelia s deťmi pravidelne hovoria o ich pocitoch a povzbudzujú ich, aby používali Feeling Jar ako nástroj na vyjadrovanie svojich emócií.

Záver

Feeling Jar je jednoduchý, ale mocný nástroj na podporu emocionálneho rozvoja detí. Pomáha im identifikovať, pochopiť a regulovať emócie, čo je kľúčové pre ich celkové emocionálne zdravie a šťastie. V našej škôlke littleBIG sme nadšení, že môžeme používať Feeling Jar ako súčasť nášho programu na podporu zdravého emocionálneho vývoja našich detí.

Ak máte záujem o viac informácií o našej škôlke alebo o tom, ako môžete implementovať Feeling Jar doma, neváhajte nás kontaktovať. Spoločne môžeme pomôcť našim deťom budovať silné základy pre ich emocionálny a sociálny rozvoj.