Snoezelen

V našej škôlke máme takú zvláštnu miestnosť, ktorú úplne všetci milujeme. Chcela by som vám ju trošku priblížiť, na čo slúži, čo v nej robíme, ako sa tam cítime. 

Zmysly a senzorika sú skvelým pomocníkom pre stimuláciu a tréning mozgu, rovnako ako aj pre efektívnu regeneráciu a skľudnenie sa. Tu sa dostávame k našej miestnosti Snoezelen – ide o vedecký koncept založený na poznatkoch z neurológie, psychológie, špeciálnej pedagogiky a iných oblastí podložený množstvom výskumov. Pôvodne vznikol v Holandsku a ide o kombináciu dvoch holandských slov “snuffelen” (čuchať, skúmať) a “doezelen” (odpočívať, relaxovať).

Snoezelen predstavuje špeciálne upravenú miestnosť, ktorá pôsobí stimulujúco alebo relaxačne (podľa toho, aký je zámer práce s deťmi) prostredníctvom svetelných, zvukových, hmatových a iných podnetov – ide teda o viaczmyslové prostredie. V Snoezelen miestnosti máme prvky, ako napríklad bublinkové valce, optické vlákna, projektory, svetelné komponenty, vaky, svetelné závesy, hojdačku (skrýšu), koberec ai.

Aktivity realizované v Snoezelen umožňujú deťom prežiť niečo, čo sa v bežnej triede nedá! Ako objavovanie vesmíru, morského sveta, Antarktídy a mnoho ďalšieho. Deti motivuje prostredie samotné, predmety, materiály, technika a pomôcky. Ide hlavne o bezpečné prostredie a prináša pozitívne zážitky.

Využitie môže byť rozmanité, u nás v škôlke Snoezelen používame ako podpornú edukačnú metódu, kde sledujeme určité ciele a ako voľnočasovú aktivitu, kde je cieľom celkové uvoľnenie, upokojenie. Ide nám o komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa, stimuláciu zmyslového vnímania, zlepšenie koncentrácie, pozornosti, podporu emocionality, podporu procesov učenia a redukciu stresu.